10% mkb kan leningen niet terug betalen

Dat het mkb een zwaar jaar gehad heeft in 2015, dat was de meeste mensen al wel bekend. De economie krabbelde moeizaam op. Niet alle bedrijven hadden de adem lang genoeg om deze periode uit te zitten, duizenden bedrijven waren genoodzaakt om een lening af te sluiten, maar nu blijkt dat deze bedrijven nog lang niet uit de problemen zijn. Meer dan 10% van het mkb heeft namelijk een lening waarop niet terug betaald kan worden. Deze bedrijven hebben een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen, en beginnen nu echt in de problemen te komen. De tweede les van 2015 is dat de banken niets geleerd hebben, zo bleek op Tweede Kerstdag tijdens het Kerstdiner op televisie.

Niets geleerd van de kredietcrisis

Het is gebleken dat de banken nog altijd denken vanuit het eigenbelang, maar op een verkeerde manier. Er worden leningen en kredieten verstrekt waar de bank zelf geld aan kan verdienen. Er wordt niet goed gekeken naar welke leningen terug betaald kunnen worden en op welke manier dat mogelijk gemaakt kan worden. Wanneer het om een groter bedrijf gaat, wordt bijvoorbeeld sneller een hogere lening aangeboden, omdat hier meer geld op verdiend kan worden. Het gevolg is dat de leningen niet afgelost kunnen worden, en dat de rente op blijft lopen. Op die manier wordt de achterstand zo groot dat het bedrijf in de problemen komt en voor de bank is dit uiteraard ook niet goed. De lening wordt hiermee immers een slechte lening en komt uiteindelijk te vervallen in de meeste gevallen.

De verwachtingen binnen het mkb voor het aankomende jaar zijn goed. Voor de 10% wordt het echter moeilijker dan ooit tevoren. De schuld stapelt namelijk verder op zolang er niet betaald kan worden. Een groter probleem is dat een uitstel van betaling niet eeuwig kan duren. Zonder vermogen in het bedrijf is het echter onmogelijk om omzet te kunnen draaien en daardoor wordt het een bijzonder vervelend verhaal voor de bedrijven die schulden hebben en deze af moeten betalen. Zij zullen meer kapitaal aan moeten kunnen trekken om het tij te kunnen keren, maar met de betalingsachterstanden is het niet gemakkelijk om nieuwe geldschieters te vinden, zeker niet in deze economische situatie waarin we op dit moment verkeren. Op welke manier de problemen wel opgelost zouden kunnen worden, dat moet per bedrijf bekeken worden en in de meeste gevallen zal de bank hier onderdeel van uit gaan maken.