Consumentenkredieten Amerika nemen opnieuw toe

Wanneer er gekeken wordt naar de grotere markten, dan wordt er vaak eerst naar de situatie in Amerika gekeken. Dat heeft niet te maken met het vermogen dat er in Amerika is, maar met het grote aantal mensen en de duidelijke cijfers die beschikbaar zijn. Aan de hand van deze gegevens is duidelijk geworden dat het consumentenkrediet in Amerika flink gestegen is in de laatste maanden. Alleen al in de maand juni nam dit toe met maar liefst 21 miljard dollar. Dat betekent dat mensen meer gebruik zijn gaan maken van kredietkaarten, maar ook het kopen op afbetaling en uitstel van betaling. Dit duidt erop dat de Amerikanen denken dat de crisis voorbij is, en dat het geld weer moet gaan rollen. Op dit moment is er nog geen vergelijkbare beweging merkbaar in Europa, maar dit kan nauwelijks uitblijven. Europa volgt doorgaans bewust of onbewust de trend in Amerika, dit heeft veel te maken met de structuur van de economie en de bedrijven.

Meer consumentenkredieten

Consumentenkredieten zijn een ideale manier om geld uit te geven dat er niet is. In de meeste gevallen worden deze constructies afgeraden. Het is niet duidelijk hoe duur het geld is, wat er gebeurt wanneer het niet op tijd terugbetaald wordt, en bij de kredietkaarten zijn de nadelen nog groter. Dit geld is vaak het duurste geld dat je kunt lenen. De rente wordt berekend vanaf de aankoop, terwijl je dan de rekening nog niet hebt, en het gebruik van de kaart wordt daar nog eens overheen berekend. Tot slot is er ook weinig overzicht. In Europa wordt daarom vaker geleend of gebruik gemaakt van een krediet, om de kosten lager te houden, maar ook om te zorgen voor meer overzicht.

Vorig jaar werd al duidelijk wat het gevaar is van de consumentenkredieten die verstrekt waren. De meeste consumenten hadden een aankoop op afbetaling gedaan, zouden het geld op gaan sparen om het product ineens te kunnen betalen een jaar later, maar kwamen erachter dat de mogelijkheid er niet was. Zij waren verrast door een onverwachte uitgave of door andere problemen die het onmogelijk maakten om het geld op de balie te krijgen. De mensen die gespreide betalingen gekozen hadden, die merkten dat de maanden wel erg krap werden. Door de gespreide betalingen worden de gemiddelde lasten per maand namelijk ineens vele malen hoger, waardoor er alsnog geld geleend moest worden. Was dat direct in eerste instantie al gebeurt, dan hadden de problemen voorkomen kunnen worden.

Daarom is het de hoop dat de mensen in Europa slimmer zullen zijn dan de mensen in Amerika. De problemen die kunnen ontstaan door deze ontwikkelingen kunnen namelijk veel groter zijn dan de voordelen. Een betere economische situatie is prima, maar niet op uitstel van betaling. Dan liever weten waar je aan toe bent met een lening met duidelijke afspraken.