Krijgt FC Twente een lening van de gemeente Enschede?

Een vraag die momenteel in Enschede en omstreken veel besproken wordt, maar vooral in de gemeenteraad van Enschede een van de meest besproken dingen is, is het feit of de gemeente een lening uit zal geven aan het anders failliet gaande FC Twente. Een ding waren de partijleden het wel over eens, FC Twente moet behouden worden voor de stad Enschede. Maar hoe kan je het verkopen dat er financiële steun met een waarde van 17 miljoen aan een voetbalclub wordt uitgegeven, wanneer er flinke bezuinigingen zijn binnen zorg en welzijn.

Het is een gevoelige kwestie want de bezuinigen in de thuiszorg en zelfs de bibliotheek maken het een lastig verhaal. Zeker wanneer er gekeken wordt naar het feit dat de kans bestaat dat zelfs na deze injectie met fors veel geld, nog steeds de kans bestaat dat FC Twenten over de kop zal gaan. De Partij van de Arbeid wil dan ook dat indien de lening uitgeschreven zal gaan worden, dat FC Twente een meer sociaal en maatschappelijke functie zal krijgen in de gemeente. Zo zijn er gemiddeld 4000 kaarten die niet verkocht worden per wedstrijd, deze zouden bijvoorbeeld aan de mensen met een minima inkomen verkocht kunnen worden voor € 1,-. Dat zal dan ook weer voor problemen kunnen gaan zorgen, maar een ding scheelt, het minima inkomen staat vast – waardoor dit een strakke regelgeving zou kunnen worden. Maar in hoeverre is dit eerlijk tegenover alle andere kaarten die wel tegenover volle prijzen verkocht worden. Maar dat is momenteel kijken naar plus- en minpunten nog voordat het uiteindelijke oordeel geveld is.

Het lijkt een principekwestie te zijn geworden, FC Twente hoort thuis in Enschede, en dat zal waarschijnlijk ook mee gaan spelen in het uiteindelijke oordeel en de eisen die er gesteld zullen gaan worden. Het is echter wel een plaatje met een kanttekening en de kans dat veel mensen boos zullen worden om het feit dat een voetbalclub een lening krijgt terwijl er op de zorg bezuinigd wordt. Het is een dubbele kwestie, maar een bedrag van 17 miljoen kan je niet even snel elders lenen. Zal FC Twente gered worden – en de grote hamvraag: als ze gered worden, wie staat er garant.