Rente zal niet stijgen op korte termijn

Volgens één van de grotere economen bij de Rabobank, zal de rente op de langer lopende leningen niet gaan stijgen op de korte termijn. De rente op de leningen en kredieten met een langere looptijd staat erg laag. Doorgaans zou dit betekenen dat er een stijging van de rente te merken zou moeten zijn op de korte termijn. De econoom Elwin de Groot ziet dit echter niet gebeuren. Hij wijst op de lage olieprijzen die aanduiden dat de economische groei nog altijd sterk achterblijft in landen zoals China, en dit drukt een stempel op het monetair beleid. De kans is groot dat de ECB in moet grijpen om de inflatie beter te sturen, en dit betekent een monetair beleid voeren waarbij de rentes laag blijven staan.

Rentes blijven laag

Dit betekent dat de economie nog altijd aangestuurd moet worden door een beleid waarbij de rentes laag blijven. Het is de bedoeling dat er meer geld rond zal gaan in de economie om zo groei teweeg te brengen. Om dit te kunnen doen, worden de rentes laag gehouden zodat er meer mensen zijn die een lening of een krediet af kunnen sluiten. Op die manier zijn er immers meer middelen beschikbaar. De historisch lage rentes zullen dus nog maanden aanhouden wanneer de economische groei achter blijft, en dat betekent dat er geen verhogingen zullen komen, zoals de meeste mensen gedacht zullen hebben.

Elwin de Groot wijst naar de achterblijvende groei in China en de olieprijzen. De olieprijzen blijven laag en dit heeft te maken met een te lage vraag vanuit de landen die sterk in opkomst waren. De vraag van olie wordt namelijk bepaald door de wet van vraag en aanbod. Op het moment dat de olieprijzen weer sterk gaan stijgen, is de kans groot dat de rentes op de leningen en kredieten ook weer toe zullen nemen. Wanneer dit een langere tijd volgehouden wordt, zal uiteindelijk de spaarrente ook weer toe gaan nemen, om er zo voor te zorgen dat de groei niet overslaat in een te snelle groei die weer kan zorgen voor andere problemen die beter voorkomen kunnen worden, dan genezen. Aangezien de economie de komende maanden alleen maar gestimuleerd zal moeten worden door een actief beleid, is de kans bijzonder klein dat er binnenkort meer betaald moet worden voor de leningen en kredieten die afgesloten worden in de aankomende maanden. Goed nieuws dus voor de mensen die het lenen van geld overwegen.