Verborgen leningen zijn het meest gevaarlijk

Van alle vormen die een lening aan kan nemen, is de verborgen lening de meest gevaarlijke lening die een consument af kan sluiten. Dit is op te maken uit verschillende peilingen en onderzoeken waaruit gebleken is dat de verborgen lening de minste bekendheid verworven heeft, waardoor de mensen met deze leningen technisch gezien een veel groter risico lopen. Het grootste gedeelte van de mensen heeft één of meerdere leningen lopen waarvan zij niet bewust zijn. Vandaar ook dat deze leningen verborgen leningen genoemd worden. Omdat zij niet de stempel van de lening meegekregen hebben, worden deze constructies vaak niet als lening gezien, terwijl deze dat wel zijn.

Wat zijn verborgen leningen?

Verborgen leningen zijn in alle soorten en maten te vinden. De meest bekende is nog wel de kredietkaart. Er wordt betaald zonder dat er geld op de rekening hoeft te staan. De kredietmaatschappij schiet in feite het te betalen bedrag voor, en stuurt vervolgens de rekening naar de klant. Hier zijn nagenoeg altijd kosten aan verbonden, en hoewel het geen lening genoemd wordt, bestaat de kredietkaart uit een groot aantal kleine overeenkomsten voor leningen op een korte termijn. Een ander voorbeeld dat in veel huishoudens te vinden is, is de aankoop op afbetaling. De keuken of de auto staat er al een tijdje, maar moet nog altijd in termijnen betaald worden. Aangezien het volledige bedrag niet betaald kon worden bij aankoop, is ook hier sprake van een lening of krediet. Of hier extra kosten aan verbonden zijn of niet, dat maakt niet uit voor de constructie.

Waarom hebben mensen met deze vorm van leningen het grootste risico? Eigenlijk ligt de reden voor de hand. De mensen hebben een overeenkomst afgesloten die niet de naam van een lening of een krediet meegekregen heeft, maar zij hebben zich wel verbonden aan de voorwaarden van zo’n overeenkomst. Dat betekent dat zij zich vaak niet bewust zijn van het feit dat zij een schuld hebben die ook aangetekend staat achter hun naam. Bij het af willen sluiten van een nieuwe overeenkomst of een nieuw lening, kan dit gevolgen hebben voor het succes van de nieuwe overeenkomst. Niet alle bedrijven en instanties kunnen namelijk een nieuwe vorm van een lening verschaffen aan mensen die een openstaande schuld hebben. Een abonnement voor een mobiele telefoon die nog maandelijks afbetaald moet worden, die valt hier buiten. Ondanks dat dit ook een lening is die in termijnen terugbetaald moet worden, wordt deze schuld nagenoeg nooit aangetekend achter de naam van de houder van het abonnement. Desalniettemin is dit natuurlijk ook een prima voorbeeld van een verborgen lening.